Dragons 0:0

2016-03-12 20:30 Xiang Mi Hu Training 5x5